Kedves Nézők és Hallgatók!

Bródy János jelentőségét nehezen lehetne túlbecsülni a magyar nyelvű rockzenei kultúrában betöltött szerepét illetően, de ha tartózkodunk is a rajongói körben elterjedt
szuperlatívuszoktól, tárgyilagosan meg kell állapítanunk, hogy életműve kihagyhatatlanul része lett a Nagy Generáció történetének. Az ILLÉS és a FONOGRÁF zenekarokban eltöltött évtizedek után, a 80-as évektől már saját magának is ír dalokat, és a legutóbbi GÁZ VAN, BABÁM! címmel megjelent albuma mára nyolcadik önálló nagylemeze. A Mester tehát aktív még akkor is, ha magát gyakorta „rezignált nyuggernek” aposztrofálja, és dalokba foglalt helyzetjelentésein kívül sem szokta gondolatait véka alá rejteni, ha a véleményét kérdezik.
Nem volt könnyű rábeszélni, hogy egy kamera előtt ülve beszéljen olyan dolgokról is, amikről eddig hallgatott. Különleges és izgalmas anyagot vettünk fel, miközben régebbi és újabb, eddig még sehol meg nem jelent koncertfelvételeket nézegettünk, és olyan dolgok is szóba kerültek, melyek mélyebb betekintést engednek egy korszakos alkotó műhelytitkaiba. Így készült el a VALLOMÁSOK című portréfilm Bródy Jánosról.
Ez egy rendhagyó és különleges DVD, mely vázlatosan ugyan, de bemutat egy hiteles és önmagához mindig hűséges művészi életpályát, melyet némi túlzással az elmúlt 50 év dalokba foglalt krónikájának is tekinthetünk, hiszen a Mester mindig érzékenyen reagált a jelenkor történéseire és nem félt felmutatni a történelmi tapasztalatokból levonható tanulságokat. „A dalokban tudom a legjobban kifejezni magam” - mondja mindig, de amit hozzáfűz a dalokba sűrített üzenetekhez, az gyakran reveláció a figyelmes hallgató számára.

Ajánlom tehát ezt a filmet mindazoknak, akik szeretnék jobban és közelebbről megismerni a dalok költőjét, a szerzőt és az előadót, egy példát és igazodási pontot jelentő kortárs magyar művészt, a még gyakran Tininek becézett Bródy Jánost. Számunkra megtisztelő, hogy a Ha én rózsa volnék című dalt Tóth Krisztina, Dr.Beer Miklós, Fischer lván, Mészáros Antónia és Cserhalmi György idézi fel, és a DVD EXTRA mellékletében Bródy Jánoshoz fűződő gondolataikat is megismerhetjük.

A GrundRecords kiadóval közösen úgy döntöttünk, hogy nem hagyunk hiányérzetet a hallgatókban, és a filmben szereplő zenei részletek eddig még meg nem jelent teljes felvételeit is közreadjuk 2 zenei CD-n, a koncertfelvételek korszerű, digitally remastered formájában, a filmben elhangzó idézetek sorrendjében, mintegy esszenciáját adva Bródy János több évtizedes színpadi jelenlétének.

Köszönet minden munkatársnak, a felvételek készítőinek, a közreműködő művészeknek és a barátainknak, akik nélkül ez a kultúrtörténeti dokumentum nem jött volna létre.

Budapest, 2022. szeptember Mentler Krisztina (Melody Produkció)